5 mitova o potpomognutoj komunikaciji

Logopedi - novosti Odgojitelji Poremećaj komunikacije Roditelji Učitelji - novosti
  1. KORISNA JE SAMO KAD NEMA GOVORA

Netočno. Potpomognuta komunikacija korisna je svima koji se iz raznih razloga ne mogu služiti govornim jezikom ili ga dovoljno ne razumiju. Dakle, u svim slučajevima u kojima osoba od PK može imati koristi, kad god ona može olakšati ostvarivanje njezinih komunikacijskih potreba i izbjeći frustracije zbog komunikacijskih neuspjeha – može se i treba ju uvesti. PK djetetu koje može izreći samo neke, ali ne i sve riječi koje mu trebaju, pomaže da se jasnije izrazi. Primjerice, ako djetetu koje se iz nekog razloga ne može služiti govornim jezikom u mjeri koja mu je potrebna uvedemo komunikacijsku knjigu sa simbolima, ona će mu pružiti vizualne reprezentacije za izražavanje. U suprotnom bi se možda to isto dijete uzrujalo jer ne može izraziti svoje potrebe i, potencijalno, potpuno izgubilo interes za komunikaciju jer iz nje ništa ne dobiva. Složit ćemo se da je pravo na komunikaciju jedno od osnovnih ljudskih prava i zato želimo svakome omogućiti izražavanje svojih.

  • KOČI RAZVOJ GOVORA

Neće ga niti kočiti, niti usporiti. Upravo suprotno! Iako se roditelji mogu pobojati da će se dijete ,,ulijeniti” korištenjem PK i da neće biti motivirano za govor, sva istraživanja pokazuju upravo suprotan efekt zato što PK djeci pomaže shvatiti da je komunikacija korisna, omogućava im izražavanje potreba na način koji im je dostupan i smanjuje frustraciju. Djeca koja koriste PK najčešće razvijaju govor prije nego li bi ga razvila bez korištenja. PK pomaže razvoju govora, podržava jezični razvoj koji bi bez nje možda izostao i u konačnici povećava razine korištenja jezika. Također, ona smanjuje fizičke zahtjeve govora na osobu i osjećaj pritiska. Zahvaljujući svemu navedenom, ona omogućava lakše izražavanje i socijalizaciju.

  • TO JE ZADNJA OPCIJA KADA NIŠTA DRUGO NE UPALI

Upravo suprotno, od ključne je važnosti da se potpomognuta komunikacija uvede prije značajnog izostanka komunikacijskog razvoja. To znači da ju nećemo uvesti samo kod starije djece koja nisu uspjela razviti govor, već i kod mlađe djece koja još razvijaju komunikacijske i jezične vještine kako bismo prevenirali teškoće u komunikaciji i jeziku. U mnogim slučajevima možemo ju smatrati prijelaznom fazom u kojoj će djeca usvajati jezik i komunikacijske vještine te na govor prelaze kad su za to spremni.

  • TO JE UREĐAJ ZA PROIZVODNJU GOVORA

Iako svi znamo za Stevena Hawkinga i njegov poznati ,,tablet” koji je govorio umjesto njega, valja znati da je potpomognuta komunikacija puno više od toga. Osnovna podjela PK je na onu bez pomagala i s pomagalima. PK bez pomagala uključuje geste, manualne znakove, facijalnu ekspresiju (,,izraze lica”) i/ ili vokalizacije, dok se u PK s pomagalima koristimo stvarnim predmetima, grafičkim simbolima, komunikacijskim pločama ili knjigama i, konačno, uređajima za proizvodnju govora.  

  • VISOKOTEHNOLOŠKA RJEŠENJA UVIJEK SU BOLJA OD NISKOTEHNOLOŠKIH

Netočno. Niti jedan oblik PK nije sam po sebi bolji od ostalih, sva imaju svoje prednosti i nedostatke. Ključ je voditi se djetetovim sposobnostima i preferencijama te odabiru oblika PK pristupati individualizirano. Recimo, visokotehnološka sredstva (npr. računala, tableti) mogu biti iznimno skupa, s vremenom mogu postati zastarjela, podložna su kvarovima i ovisno o tipu mogu biti nezgodna za nošenje i prijenos. Niskotehnološka sredstva, s druge strane, nisu toliko skupa i lako su prenosiva, ali je na njima teže proizvoditi kompleksnije iskaze i zahtijevaju veći angažman druge osobe u komunikaciji zato što nemaju zvučnik i glasovni izlaz. Zato stručnjaci često znaju preporučiti da, čak i ako izaberemo visokotehnološko rješenje, imamo i niskotehnološko rješenje u rezervi ako dođe do kvara kako osoba ne bi izgubila mogućnost uspješnog komuniciranja potreba.

Izvori:

Ivšac Pavliša, J. (2020). Potpomognuta komunikacija kao metoda rane intervencije–teorijska ishodišta i klinička praksa.

Romski, M., & Sevcik, R. A. (2005). Augmentative communication and early intervention: Myths and realities. Infants & Young Children18(3), 174-185.

Brodt, H. (2022, January). What is an AAC device and how does it enhance communication?. What is an AAC Device and How Does it Enhance Communication? | Hopebridge Autism Therapy Center. https://www.hopebridge.com/blog/what-is-an-aac-device-for-communication/