Aspergerov sindrom- što je to?

U jednom od prethodnih članaka (http://logoped.hr/razlike-izmedu-poremecaja-iz-spektra-autizma-poremecaja-socijalne-komunikacije/) opisali smo poremećaj spektra autizma prema zadnjem Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje (DSM – V). Podsjetimo, prema njemu, poremećaj spektra autizma definira se kao neurorazvojni poremećaj s početkom javljanja simptoma u ranom djetinjstvu. Budući da je riječ o spektru, znači da postoje dvije krajnosti kontinuuma – visoko…

Nastavi čitati

Razlike između poremećaja iz spektra autizma i poremećaja socijalne komunikacije

Autori: Anđela Bučević i Ana- Marija Dragičević Ovaj članak napisan je kako bi se prikazale razlike između poremećaja socijalne komunikacije i poremećaja iz spektra autizma.  Naime, vrlo često navedenu dijagnozu povezuje se s Poremećajem iz spektra autizma ( PSA), međutim, postoje jasne razlike između dva spomenuta poremećaja. Poremećaj socijalne komunikacije definiran je kao: Trajni nedostatak…

Nastavi čitati