Razvoj dječje igre

Igra, sastavni dio djetinjstva kojemu se najčešće ne pridaje puno pažnje ni podrobne analize, zapravo ima izrazito važnu ulogu u razvoju svakog djeteta. Kroz nju se dijete kognitivno razvija, uči poštivanju pravila, stupa u interakcije s drugima, razvija maštu, pregovara i istražuje svoje interese. Osim što za dijete predstavlja veliko zadovoljstvo, igra može biti zanimljiv…

Nastavi čitati

Što su kraniofacijalne govorne teškoće?

Kada govorimo o kraniofacijalnim govornim teškoćama, najčešće mislimo na teškoće izazvane nekim oblikom rascjepa usne i nepca. Rascjepi usne i nepca pripadaju najčešćim urođenim malformacijama s pojavnošću od 2 djece na 1000 živorođene djece u Hrvatskoj, čineći ih četvrtom malformacijom po učestalosti kod djece. 

Nastavi čitati