Kako poučavati djecu sa specifičnim teškoćama učenja? – 1. dio

Na samom početku bitno je definirati što su to specifične teškoće učenja.  Specifične teškoće učenja su disleksija, disgrafija i diskalkulija. Manifestacije kod specifičnih teškoća učenja vidljive u jednom ili više područja, a to mogu biti pažnja, shvaćanje, obrada, pamćenje, komunikacija, čitanje, pisanje, računanje, koordinacija, socijalnoj kompetencija, emocionalno sazrijevanje. Također, bitno je naglasiti kako su kod…

Nastavi čitati

Kako poučavati djecu sa specifičnim teškoćama učenja?- 2. dio

Specifične teškoće učenja su disleksija, disgrafija i diskalkulija. Učenici sa specifičnim teškoćama učenja pokazuju teškoće u jednom ili više područja, a to mogu biti pažnja, shvaćanje, obrada, pamćenje, komunikacija, čitanje, pisanje, računanje, koordinacija, socijalnoj kompetencija, emocionalno sazrijevanje. Bitno je naglasiti kako su kod ovakvih učenika isključeni problemi učenja koji su primarno rezultat vidnih, slušnih, motoričkih…

Nastavi čitati

POREMEĆAJ SLUŠNOG PROCESIRANJA – Kada uho čuje, a mozak ne.

Poremećaj slušnog procesiranja (PSP) je pojam koji se odnosi na brojne različite simptome vezane uz probleme u slušnom procesiranju. Prema ASHA-i (The American Speech–Language–Hearing Association) definira se kao teškoća u različitim aspektima auditivne percepcije, kao što su: vremenski apekti slušanja, lokalizacija i lateralizacija zvuka te spektralno slušanje. Djeca koja imaju ovaj poremećaj imaju uredan sluh,…

Nastavi čitati
Kolumna Autizam i MI

Odakle početi? Od sebe!

U onom trenutku kada su svi pregledi i procjene djeteta obavljeni i dječji psihijatar ili Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet postave dijagnozu poremećaj iz spektra autizma, agonija roditelja završava i roditelji se potpuno slome. Sada su od strane stručnjaka potvrđene sumnje kako nešto s njihovim djetetom nije u skladu s urednim razvojem. Najčešće u tako nešto posumnjaju…

Nastavi čitati

Opće smjernice za komunikaciju osoba sa stečenim oštećenjem sluha

Poznato je da osjetljivost sluha sa starenjem slabi. Stečeno oštećenje sluha ili gubitak sluha podrazumijeva kako je zbog djelovanja nekog od brojnih uzroka osjetljivost sluha slabija nego što je prije bila. Ovisno o stupnju gubitka sluha, nagluhost može biti blaga, umjerena ili teška, a potpuni gubitak sluha nazivamo gluhoća. Mogući uzroci su: starenje, infekcije, izlaganje…

Nastavi čitati

Rani jezični razvoj djece s poremećajem iz spektra autizma

Poremećaji jezika i govora često su vidljivi kod populacije djece s poremećajem iz spektra autizma, uz veliko individualno variranje u vremenu i tijeku usvajanja. Jezično-govorne sposobnosti djece s PSA-om protežu se na kontinuumu od potpuno nerazvijenog funkcionalnog jezika i govora preko atipičnog i stereotipnog govora pa do urednog razvoja jezika i govora. Unatoč razvoju govora,…

Nastavi čitati