Usvajanje znakovnog jezika

Psiholingvističkim se istraživanjima, na području usvajanja znakovnog jezika u gluhe djece gluhih roditelja, došlo do spoznaja da je proces usvajanja znakovnog jezika usporediv i vrlo sličan usvajanju govornog jezika kod čujuće djece. U usvajanju znakovnog jezika, gluhe bebe prolaze kroz iste faze, istim redoslijedom, u isto vrijeme i s istim tipičnim obilježjima, kao i čujuća…

Nastavi čitati

Govorno- jezični razvoj djece sa sindromom Down

Sindrom Down kromosomski je poremećaj koji nastaje uslijed viška jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela. Taj poremećaj sprečava normalan fizički i mentalni razvoj djeteta. Sindrom Down uzrokuje pogrešno razvrstavanje kromosoma tijekom stanične diobe spolnih stanica, tako da se u stanici nađe višak cijelog ili dijela jednog kromosoma. S obzirom da postoje…

Nastavi čitati

Jezično-govorni razvoj djece sa sindromom Down

Sindrom Down kromosomski je poremećaj koji nastaje uslijed viška jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela. Taj poremećaj sprečava normalan fizički i mentalni razvoj djeteta. Sindrom Down uzrokuje pogrešno razvrstavanje kromosoma tijekom stanične diobe spolnih stanica, tako da se u stanici nađe višak cijelog ili dijela jednog kromosoma. S obzirom da postoje…

Nastavi čitati

Što kada dijete krene u školu?

Sva predškolska djeca nalaze se pred izazovom polaska u školu, a često taj izazov puno intenzivnije i s više straha proživljavaju njihovi roditelji. Po bespućima interneta možemo pronaći brojne članke povezane s pripremom za školu, no što kada dijete krene u školu? Prva zamka je zastrašivanje djece školom … “Sad ćeš ti vidjeti kad ti…

Nastavi čitati