Čitanje s razumijevanjem – Horvatovi na kampiranju

Materijali za rad Roditelji Roditelji - novosti Učitelji - novosti Za logopede

S portala logoped.hr mislimo na vas te smo vam pripremili radne listiće prikladne za proljetne dane! Radni materijali sastoje se od priče o obitelji Horvat koja se zaputila na kampiranje te zadataka koje mali čitatelji trebaju riješiti prije i poslije čitanja. Namijenjeni su prvenstveno djeci 9-12 godina s teškoćama u čitanju, ali i svim ostalim malim čitateljima koji su željni učenja.

Kad razmišljamo o vježbama za čitanje kod djece s disleksijom trebamo o njima misliti kao o treningu, a za svaki dobar trening nužno je zagrijavanje. Zato smo prije same priče pripremili nekoliko zadataka koji će čitatelje pripremiti za ,,tehnički” posao čitanja (dekodiranje teksta) i razumijevanje sadržaja. Prvi zadatak sastoji se od čitanja riječi s kojima će se dijete susresti u priči te njihovih izvedenica. Bitno je da dijete sve pročitane riječi razumije, stoga ga uputite da vam se obrati za pomoć ako naiđe na nepoznatu riječ. Drugi zadatak priprema djecu za neke pojmove koji su bitni za razumijevanje priče, a može poslužiti i kao jezična vježba za djecu koja nisu još usvojila sročnost pridjeva i imenica. Treći zadatak navodi čitatelja na promišljanje o temi priče i širenje semantičkih polja.

Nakon čitanja priče, valja provjeriti i jesu li ju djeca u potpunosti razumjela. U zadatke za poslije čitanja ukomponirali smo i elemente zadataka za razvoj fonološke svjesnosti. U prvom zadatku dijete mora pronaći točne odgovore u nizu stopljenih slova. U drugom zadatku mora točno odijeliti riječi unutar rečenice te nakon toga odlučiti jesu li one točne ili netočne, a treći zadatak je osmosmjerka s pojmovima iz priče.

U priču smo ubacili i nekoliko izraza prenesenog značenja s kojima se djeca možda još nisu susrela. Predlažemo vam da ih objasnite djeci, a u tome vam može pripomoći i odjeljak Znaš li? nakon priče.

Nadamo se da će se vama i vašim malim čitateljima svidjeti priča i zadatci, uživajte u rješavanju! 😊