Rani jezični razvoj djece s poremećajem iz spektra autizma

Roditelji - novosti Roditeljske priče

Poremećaji jezika i govora često su vidljivi kod populacije djece s poremećajem iz spektra autizma, uz veliko individualno variranje u vremenu i tijeku usvajanja.
Jezično-govorne sposobnosti djece s PSA-om protežu se na kontinuumu od potpuno nerazvijenog funkcionalnog jezika i govora preko atipičnog i stereotipnog govora pa do urednog razvoja jezika i govora. Unatoč razvoju govora, mnoga verbalna djeca (djeca koja govore) s autizmom i dalje imaju poteškoća u korištenju govora za komunikacijske svrhe tijekom socijalnih interakcija.

Premda razina usvojenosti jezika u određenoj mjeri ovisi o intelektualnim sposobnostima pojedinog djeteta s PSA-om, viši kvocijent inteligencije ne znači nužno i višu razinu jezičnog razvoja.

Budući da se poremećaj iz spektra autizma najčešće dijagnosticira tek nakon 3. ili 4. godine života, nema puno podataka o razvoju jezika kod djece najranije dobi. Informacije se u tom slučaju najčešće prikupljaju retrospektivno uz pregledavanje videosnimki te razgovor s roditeljima. Tako prikupljeni podaci jasno ukazuju na drugačiji komunikacijsko-jezično-govorni obrazac već i jednogodišnje djece s PSA-om. Djeca s PSA-om prve riječi počinju koristiti kasnije od svojih vršnjaka te im se, u pravilu, govor nastavlja razvijati sporijim tokom.

Nadalje, mlađa djeca s PSA-om rjeđe se odazivaju na vlastito ime i slabije reagiraju na majčin glas. Kod dvogodišnje djece s PSA-om primjetan je i jaz između razine ekspresivnog (govor) te receptivnog jezika (razumijevanje) koji odgovaraju dobi od 9 mjeseci i razine ostalih razvojnih područja koja odgovaraju kronološkoj dobi djece.

Fenomen koji nerijetko obilježava rane faze jezičnog razvoja djece s PSA-om je regresija. Regresijom se smatra postupan proces tijekom kojeg djeca gube prethodno usvojene riječi, otežano usvajaju nove riječi i ne sudjeluju u komunikacijskim rutinama u kojima su sudjelovala prije pojave regresije.
Čak 25 % roditelja izvještava o gubitku riječi usvojenih između 12. i 18. mjeseca. Jezični gubitak u pravilu se javlja prije pojave leksičkog brzaca, u periodu kada djeca imaju oskudan opseg ekspesivnog rječnika (vokabulara), dakle prije druge godine života. Osim jezičnih, čest je i gubitak prethodno usvojenih komunikacijskih i socijalnih vještina (kontakt očima, odazivanje na ime, imitacija).

Uključivanjem u intervencijske i rehabilitacijske programe, većina djece povrati izgubljene jezične i sociokomunikacijske sposobnosti 2 – 4 godine nakon regresije. Sam utjecaj prisutnosti regresije u kliničkoj slici PSA-a na daljnji jezični razvoj još uvijek je nejasan.
Jezik djece s PSA-om nastavlja se razvijati sporijim tempom, čak i u usporedbi s napredovanjem druge djece s teškoćama u razvoju. Znanstvenici naglašavaju kako djeca s PSA-om mogu napredovati u razvoju jezika još dugo nakon uključivanja u školski sustav, čak i tijekom adolescencije.

Izvor: Jezernik, N. (2016.) Jezične osobitosti predškolske djece s poremećajem iz spektra
autizma. Diplomski rad. Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet, Zagreb.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)