Kako prepoznati jezične teškoće?

Odgojitelji Roditelji Učitelji - novosti

Sigurno ste se našli u situaciji u kojoj su djetetu (Vašem ili tuđem) nepravedno nadjenuti epiteti „lijen“ ili „nezainteresiran“ za njegov neuspjeh u školi. Dijete se silno trudi izvršiti dane zadatke, no njegov trud nažalost nije vidljiv u rezultatima. Zašto se to događa?

Jezični razvoj je proces određen prepoznatljivim razvojnim obrascima (miljokazima) koji se pojavljuju u očekivanim razdobljima. Taj proces određen je i individualnim obilježjima, zbog čega se ne odvija istom brzinom i istim redoslijedom kod sve djece. Bez obzira na individualne različitosti, iako se većina djece uspješno suočava sa zahtjevima jezičnog usvajanja, u nekih se javljaju jezične teškoće.

Čak i u najranijoj dobi, jezične teškoće pripisuju se dječjoj lijenosti, nezainteresiranosti, sramežljivosti, ali i pripadnosti muškom spolu, kao što govori poznata uzrečica: „on je dječak, normalno je da kasno progovara“. Prve pokazatelje jezičnih teškoća teško je prepoznati upravo zbog istaknutih rodnih stereotipa, ali i iznad navedenih pojedinačnih razlika u brzini usvajanja jezika. Također, kada se prvi simptomi i zamijete, često se zanemaruju pod pretpostavkom da će „sve doći na svoje“. Važno je naglasiti da djeca ponekad uspješno prevladaju prve simptome, zbog čega je dodatno poticanje jezičnog ravoja kod djece koja pokazuju teškoće u jezičnom razvoju iznimno značajno.

Kako prepoznati prve pokazatelje?

Jezično- govorni razvoj prati određene miljokaze, kao što je pojava prve riječi sa značenjem, upotreba gesta u komunikaciji, slaganje dvočlanih, a potom i višečlanih iskaza, ali i razumijevanje istih, sukladno dobi djeteta. Izostanak jezično-govornih ponašanja određenih miljokazima ili kašnjenje u njihovom usvajanju mogu biti pokazatelji potencijalnog razvoja jezičnih teškoća.

Neka od obilježja kašnjenja u jezično-govornom razvoju su:

 • kasnije progovaranje (zakašnjela pojava prve riječi)
 • smanjeno brbljanje u prvoj godini života
 • rjeđi kontakt očima
 • slabije odazivanje na ime
 • smanjena upotreba govora i gesti
 • smanjeno razumijevanje govora i gesti
 • izostanak imitiranja govora odraslih
 • čini se kao da dijete „ima neki svoj vlastiti govor“
 • S 2, 5 godine ne razumije i ne ispunjava dvostruke naloge (npr. „Baci loptu i donesi medu.“…)
 • dijete sa 2-2,5 god. ima manje od 50 riječi u ekspresivnom rječniku

Primjetite li gore navedene pokazatelje kašnjenja u jezično-govornom razvoju Vašeg djeteta, preporuka je obratiti se logopedu. Iako će se kod neke djece kasnije pojaviti, primjerice, prva riječ, a ostali miljokazi pravovremeno, važno je obratiti pozornost na djetetov jezično-govorni razvoj u usporedbi sa istim njegovih vršnjaka. Prema tome, kako bismo mogli utvrditi postoji li indikacija za teškoće, moramo moći prepoznati rane pokazatelje, i svjesno reagirati na iste.

Obzirom na činjenicu da jezične teškoće često nisu prolazno stanje, odstupanja u jezičnom razvoju utječu na uspješnost djetetove komunikaciju u predškolskoj, ali i u školskoj dobi. Često upravo određene karakteristike ovih teškoća onemogućuju ostvarivanje školskog uspjeha. Kada se jezične teškoće pojavljuju u razdoblju usvajanja jezika (do 3. godine) te bez obzira na dodatno poticanje jezično-govornog razvoja perzistiraju, riječ je o razvojnom jezičnom poremećaju (RJP).

Neka od obilježja razvojnog jezičnog poremećaja:

 • otežan i usporen jezično- govorni razvoj
 • kasnija pojava prve riječi i rečenice
 • kratke, jednostavne i agramatične rečenice
 • izostavljanje veznika, zamjenica, pomoćnih glagola, prijedloga,…
 • neadekvatna konjugacija glagola (npr. „Majstori žuru.“)
 • pogreške u rodu, broju i padežu
 • teže usvajanje vremenskih i prostornih odnosa
 • teškoće u prepričavanju

Ali,

 • uredna neverbalna inteligencija (nesrazmjer između verbalnog i neverbalnog IQ)

Kod svih poremećaja, pa tako i jezičnih, ključno je rano otkrivanje i uključivanje u terapijski postupak. Nerijetko djeca s jezičnim teškoćama nisu prepoznata sve do polaska u školu kada se javljaju poteškoće s ovladavanjem vještinama čitanja i pisanja, razumijevanjem pročitanoga i savladavanjem školskog sadržaja. Stoga, pozivamo Vas da pratite djetetov jezično- govorni razvoj i u slučaju primjećivanja teškoća obratite se stručnjacima kako bi se pravilnim poticanjem jezičnog razvoja utjecalo na prevladavanje jezičnih teškoća, ili usvojilo strategije za lakše snalaženje sa razvojnim jezičnim poremećajem.

Literatura:

Bartolović Vučković, J. (2022). BiramZdravlje: Što uzrokuje razvojno jezični poremećaj? Url: Što uzrokuje razvojno jezični poremećaj kod djece? (biramzdravlje.hr) [Preuzeto 17.05.2023.].

Kuvač Kraljević, J. i Kologranić Belić L. (2015). Rani jezični razvoj. Kuvač Kraljević, Jelena, ur. Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 25-33.

Olujić, M., Hržica, G. i Srebačić (2015). Rano prepoznavanje odstupanja u jezičnom razvoju: probir jezičnih sposobnosti u predškolskoj dobi.Kuvač Kraljević, Jelena, ur. Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 88-99.