0

Postoji li mogućnost prevencije teškoća u govoru i jeziku?