0

Razlikuje li se vrijeme progovaranja u djevojčica i dječaka?