Pomoćnici u nastavi – uloge, odgovornosti i smjernice za rad s učenicima

Učitelji - novosti

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.
Poslovi pomoćnika u nastavi su:

 • pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti,
 • pomoć u kretanju,
 • pomoć pri uzimanju hrane i pića,
 • pomoć u obavljanju higijenskih potreba,
 • pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka,
 • suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu
 • te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Učiteljski standardi iz 2012. navode da nastavno osoblje “treba ispuniti šire profesionalne odgovornosti tako da se učinkovito rasporedi pomoćno nastavno osoblje“.
 
ULOGE I ODGOVORNOSTI POMOĆNIKA U NASTAVI
Pomoćno nastavno osoblje treba:
…imati jasno razumijevanje svojih uloga i odgovornosti:

 • imati znanje o opisu svog posla,
 • održavati profesionalni odnos s roditeljima,
 • biti svjesno školskih pravila koja se tiče ponašanja, nenasilnog ponašanja i zaštite djeteta,
 • poštovati povjerljivost informacija svih učenika.

…biti svjesno načina na koji se razmjenjuju informacije u školi:

 • Osigurajte da informacije koje pružaju roditelji dobije odgovarajuće osoblje — razredni učitelj, koordinator za posebne odgojno-obrazovne potrebe.
 • Pobrinite se da se preporuke, priopćenja ili izvješća vanjskih agencija prenesu učitelju i koordinatoru za posebne odgojno-obrazovne potrebe.
 • Pobrinite se da je učitelj upoznat s informacijama koje se daju roditeljima.
 • Pobrinite se da postoji mehanizam za širenje informacija kako bi se osoblju pružila podrška u školskim aktivnostima, na primjer, dnevnik, oglasna ploča osoblja i sl.

…biti prepoznato kao cijenjeni članovi grupe, treba sudjelovati u procesu planiranja i praćenja.
…biti potaknuti na korištenje osobnih vještina, primjerice, kreativne vještine ili znanje služenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
…biti podržano odgovarajućim stručnim usavršavanjem, treebaju promatrati i učiti od drugih stručnjaka u školi i drugim ustanovama te završiti edukaciju u školi i/ili putem vanjskih tečajeva.
 
SMJERNICE ZA RAD S UČENICIMA
U svakoj prilici potičite samostalnost učenika:

 • razvijanjem samostalnih radnih vještina,
 • samostalnim razvijanjem vještina samopomoći,
 • osobnom organizacijom.

Izbjegavajte…

 • stalno sjedenje pored učenika,
 • nadziranje koje je preblizu učeniku za vrijeme odmora i ručka,
 • prikupljanje pribora ili njegovo odlaganje umjesto učenika,
 • dovršavanje zadatka za učenika,
 • korištenje govora koji nije primjeren učeniku,
 • davanje nepotrebnih dozvola učeniku,
 • toleriranje neželjenog ponašanja, postavljanje nerealnih zahtjeva prema učeniku,
 • donošenje odluka umjesto učenika,
 • da učenik postaje ovisan o svom pomoćniku u nastavi koji ga podržava

Umjesto toga…

 • Radite s drugim učenicima, pritom pazite na učenika kojem ste dodijeljeni.
 • Potaknite interakciju s vršnjacima ili dopustite da učenik bude sam, pratite njegov/njezin vlastiti interes i dopustite mu/joj da se opusti.
 • Potaknite učenika da to izvodi samostalno, na primjer, osiguravajući pritom da su ladice jasno označene.
 • Osigurajte da posao bude na odgovarajućoj razini i da se provodi minimalnom podrškom (imajte na umu svaku podršku koju ste dali).
 • Dajte kratke upute primjerene učenikovu razvoju, uz vizualne upute.
 • Osigurajte što je potrebno pomoću odgovarajućih strategija i očekujte da će zadatak biti dovršen.
 • Osigurajte jasno i predvidljivo radno okruženje.
 • Promatrajte učenika, utvrdite razloge ponašanja i razmotrite mogu li se mijenjati.
 • Provjerite jesu li upute na odgovarajućoj razini i jesu li ciljevi ostvarivi.
 • Dajte učenicima prilike za razvoj vještine izbora osiguravajući struk-turu i ograničene izbore.
 • Potičite neovisno ponašanje i rad.

 
Izvori:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)