Naslovnica Poremećaji i teškoće

Poremećaji i teškoće

Čime se sve bave logopedi? Koje sve jezično - govorno - komunikacijske teškoće mogu biti prisutne?

Poremećaji glasa

Poremećaji glasa karakterizirani su abnormalnom proizvodnjom i/ili odsustvom kvalitete glasa, glasnoće, visine rezonancije i/ili trajanja koje je neprikladno za dob ili spol pojedinca.

Opširnije

Poremećaji tečnosti govora (mucanje i brzopletost)

Tečnost (fluentnost) pretpostavlja govorenje s lakoćom, bez oklijevanja, pogrešaka i ispravljanja. Proizvodnja tečnog govora je izrazito složen, multidimenzionalan proces. Netečan (nefluentan) je onaj govor u kojemu se javlja povećan broj oklijevanja, ponavljanja, zastoja, ispravljanja, poštapalica, stanki

Opširnije

Poremećaj iz spektra autizma

Poremećaj iz spektra autizma (PSA) neurorazvojni je poremećaj s početkom javljanja simptoma u ranom djetinjstvu. Podaci o učestalosti poremećaja ukazuju kako se poremećaj pojavljuje kod 14,7 od 1 000 (1 na 68) djece dobi od 8 godina.

Opširnije

Poremećaji socijalne komunikacije

Razvoj socijalne komunikacije počinje interakcijom licem u lice u dojenačkoj dobi, a dovodi do kompetentne uporabe jezika te kompetentne i fleksibilne uporabe neverbalne komunikacije.

Opširnije

Specifične teškoće učenja

U hrvatskom istraživačkom prostoru u specifične teškoće učenja ubrajaju se disleksija, disgrafija, diskalkulija. 

Opširnije

Jezični poremećaji

Jezični poremećaji mogu biti razvojni i stečeni. Razvojni jezični poremećaji se javljaju u razdoblju usvajanja jezika, a stečeni nastaju nakon što je usvojena baza materinskog jezika ( između 3. i 4. godine života) te obično nastaju uslijed lezije mozga (afazija).

Opširnije

Artikulacijski poremećaji

Artikulacijski poremećaji nastaju zbog nemogućnosti motoričke proizvodnje nekog glasa, a uzroci tome mogu biti funkcionalni ili organski.

Opširnije

Fonološki poremećaji

Fonološke poremećaje kod djece uzrokuju teškoće u auditivnoj percepciji, auditivnoj (fonemskoj) diskriminaciji i mentalnoj reprezentaciji (radnom pamćenju).

Opširnije

Kraniofacijalne govorne teškoće (rascjepi usne i nepca)

Rascjepi usne s rascjepom nepca ili izolirani rascjepa nepca jedni su od najčešćih malformacija u ljudi. Orofacijalni rascjepi podrazumijevaju otvor ili abnormalnu prazninu na gornjoj usni, tvrdom ili mekom nepcu.

Opširnije

Motorički govorni poremećaji

Dizartrija i apraksija spadaju u motoričke govorne poremećaje.

Dizartrija je organski govorni poremećaj koji nastaje uslijed neuromuskularnog oštećenja govornog mehanizma i koji uvjetuje poteškoće u realizaciji govorne ekspresije…

Dječja govorna apraksija je neurološki dječji govorni poremećaj u kojem su oštećene preciznost i konzistentnost govornih pokreta bez neuromišićnih oštećenja…

Opširnije

Oštećenja sluha

Oštećenje sluha je najčešći senzorički kogenitalni poremećaj s prevalencijom od 1 do 3 na 1000 žive novorođene djece.

Opširnije

Disfagije

Disfagije predstavljaju termin za teškoće gutanja, točnije stanje u kojemu je potrebno više vremena i napora da hrana i tekućine prođu put od usta do želuca. U nekim slučajevima gutanje izaziva bol ili je pak onemogućeno.

Opširnije

Afazija

Afazija je stečeni jezični poremećaj. Jezične teškoće mogu biti prisutne u svim jezičnim sastavnicama (fonologiji, morfologiji sintaksi, semantici i pragmatici), kroz sve modalitete (slušanje, čitanje, pisanje, pjevanje), te u ekspresiji i razumijevanju govora.

Opširnije

OSTALI

ADHD (engl. attention–deficit/hyperactivity disorder = nedostatak pažnje i hiperaktivnost)…

Opširnije

 

Selektivni mutizam spada pod skupinu anksioznih poremećaja…

Opširnije

 

Poremećaj slušnog procesiranja (PSP) obuhvaća skup simptoma koji se javljaju kod osoba urednog sluha, ali koje imaju teškoće slušanja zbog načina na koji mozak obrađuje slušne informacije. …

Opširnije

 

Laringektomija je djelomično ili potpuno kirurško otklanjanje grkljana…

Opširnije