Afazija

Što je afazija?

Afazija je stečeni jezični poremećaj. Jezične teškoće mogu biti prisutne u svim jezičnim sastavnicama (fonologiji, morfologiji sintaksi, semantici i pragmatici), kroz sve modalitete (slušanje, čitanje, pisanje, pjevanje), te u ekspresiji i razumijevanju govora (Papathanasiou i sur., 2013).

Što je uzrok?

Bolesti ili oštećenja krvožilnog sustava (tromboza, embolija, hemoragija, ishemija). Najčešće se javlja nakon moždanog udara. Ali javlja se i nakon ozljeda mozga, dakle nakon trauma mozga, tumora i infekcija.

Klasifikacija

Prikazana klasifikacija se temelji na Geschwindovoj klasifikaciji iz 1967. godine. Prema ovom modelu, lezije u specifičnim dijelovima mozga rezultiraju afazičnim simptomima.

Brocina afazija

Klinička slika može varirati od kompletnog gubitka govora do blagih poremećaja kao što je teškoća pronalaska riječi.

Simptomi Brocine afazije:

 • govor je nefluentan, sastoji se od kratkih fraza ili jedne riječi.
 • telegrafski govor – agramatičan, nedostaju funkcionalne riječi, komuniciraju većinom koristeći imenice i glagole
 • ovi simptomi se primjećuju i kod pisanja
 • govor koliko god da je ograničen ili agramatičan, ipak je razumljiv, ima značenje
 • odgovori na pitanja su socijalno prihvatljivi
 • ponavljanje riječi ili rečenica, čitanje na glas, imenovanje i pisanje su narušeni
 • automatizmi (dani u tjednu, brojevi, molitve) su najčešće očuvani
 • razumijevanje uredno

Wernickeova afazija

Simptomi Wernickeove afazije:

 • razumijevanje narušeno, ekspresija je očuvana
 • govor je tečan, obiluje fonemskim i semantičkim parafazijama, nelogizmima i isprazan
 • osobe najčešće nisu svjesne svog jezičnog poremećaja
 • ponavljanje, imenovanje, čitanje na glas i pisanje su narušeni