Jezični poremećaji

Jezični poremećaji mogu biti razvojni i stečeni. Razvojni jezični poremećaji se javljaju u razdoblju usvajanja jezika, a stečeni nastaju nakon što je usvojena baza materinskog jezika ( između 3. i 4. godine života) te obično nastaju uslijed lezije mozga (afazija).

Posebne jezične teškoće (PJT) su skupni naziv za sve jezične teškoće koje se javljaju od djetetovog rođenja.

Djeca s jezičnim teškoćama kasnije progovaraju, a njihove teškoće postaju veće i uočljivije s porastom dobi što negativno utječe i na kasnije usvajanje čitanja i pisanja. Stoga, djeca s posebnim jezičnim teškoćama pokazuju teškoće i u govornom i u pisanom jeziku i to na planu razumijevanja i proizvodnje jezika.

[minti_spacer height=”55″]
[minti_spacer][minti_headline font=”font-special” weight=”fontweight-600″ transform=”transform-uppercase” align=”align-left”]Simptomatologija (do 3. godine)[/minti_headline][minti_unordered_list style=”arrow” color=”accent” padding_left=”10″ show_separator=”no”]

  • Kasne s fazom brbljanja
  • Kasne s proizvodnjom prve riječi
  • Manje su okupirana simboličkom igrom
  • Prije 16. mjeseca češće upotrebljavaju geste od druge djece
  • Nakon druge godine pokazuju kašnjenje u usvajanju gramatike

[/minti_unordered_list][minti_spacer]

[minti_spacer][minti_headline font=”font-special” weight=”fontweight-600″ transform=”transform-uppercase” align=”align-left”]Simptomatologija (nakon 3. godine)[/minti_headline][minti_unordered_list style=”arrow” color=”accent” show_separator=”no”]

  • Otežano usvajaju nove riječi
  • Kasne s oblikovanjem dvočlanih i višečlanih iskaza
  • Prisutne su sustavne i nesustavne pogreške u glagolskoj i imenskoj morfologiji
  • Otežano usvajaju prostorne odnose
  • Rijetko započinju i održavaju konverzaciju, struktura priče je znatno jednostavnija

[/minti_unordered_list][minti_spacer]

[minti_spacer height=”55″]

Kao i kod svih teškoća, tako je i kod jezičnih teškoća nužno rano otkrivanje i rana logopedska intervencija.  Nažalost, često djeca s jezičnim teškoćama ostanu neprepoznata sve do školske dobi kada se posljedično tomu počnu javljati teškoće s ovladavanjem čitanja i pisanja te općenito teškoće sa savladavanjem školskog gradiva

[symple_testimonial by=”Izvor:” fade_in=”false”] Kologranić Belić, L., Matić, A., Olujić M., Srebačić I. (2015). Jezični, govorni i komunikacijski poremećaji djece predškolske i školske dobi. U: Kuvač Kraljević, J. Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama. Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 64-76[/symple_testimonial]