Poremećaji izgovora

Artikulacijski poremećaji su poremećaji izgovora pojedinog glasa ili skupine glasova, a  manifestiraju se kao :

  • omisija (izostavljanje određenog glasa)
  • supstitucija (zamjena jednog glasa drugim, npr. R-L)
  • distorzija (nepravilni izgovor glasa)

Artikulacijski poremećaji nastaju jer dijete ne može motorički proizvesti neki glas, a uzroci tome mogu biti funkcionalni ili organski. Organski uzroci artikulacijskih poremećaja su npr.rascjepi usnice i nepca, kratak frenulum, proturzija i progenija vilice, slabije pokretan jezik, oštećenja sluha, itd. Svi artikulacijski poremećaji koji nemaju organsku podlogu imaju uzrok funkcionalne prirode. Oni mogu biti uzrokovani lošim govornim uzorom, bilingvizmom ili multilingvizmom, nedovoljno poticajnom okolinom, i slično.

U hrvatskom jeziku postoji nekoliko skupina artikulacijskih poremećaja, a dijele se ovisno o tome koje je skupina glasova zahvaćena, pa tako imamo:

  • SIGMATIZAM
  • ROTACIZAM
  • KAPACIZAM i GAMACIZAM
  • LAMBDACIZAM
  • TETACIZAM i DELTACIZAM
  • ETACIZAM i ETIZAM

SIGMATIZAM je najčešći artikulacijski poremećaj u našem jeziku. On obuhvaća poremećaj izgovora glasova S, Z, C, Č, Ć, Š, Ž, DŽ i Đ. U mlađoj dobi ( do 3. Godine) djeca ih najčešće mijenjaju glasovima T i D. U kasnijem razdoblju najčešće se cijela skupina glasova izgovara interdentalno (s jezikom između zubi). Mogu biti zahvaćeni pojedini ili svi glasovi iz ove skupine.

ROTACIZAM je poremećaj izgovora glasa R. Može se raditi o distorziji glasa (izgovor na nepravilnom mjestu, npr. guturalni izgovor glasa R- poznatiji kao izgovor u grlu), supstituciji (zamjena R-L ili nekim drugim glasom) te omisiji (dijete riječ izgovara bez zahvaćenog glasa > Motor- Moto).
Što je veći pomak distorzije prema straga, to se teže ispravlja.

KAPACIZAM i GAMACIZAM su poremećaji izgovora glasova K i G. Ova skupina poremećaja nije česta i ukazuje na vjerojatnost postojanja nekih organskih teškoća. Glasovi su najčešće zamijenjeni glasovima T i D.

Literatura: http://www.hld.hr/logopedska-terapija/

http://www.taracentar.hr/wp-content/uploads/2015/06/PREMECAJI-IZGOVORA1.pdf

LAMBDACIZAM je poremećaj izgovora glasova L i LJ. Ova skupina glasova vrlo je često supstituirana glasom J, a LJ nerijetko i sa L. Distorzije su najčešće u obliku poluvokala W.

TETACIZAM i DELTACIZAM su poremećaji izgovora glasova T i D. Omisija navedenih glasova javlja se samo kod teških organskih oštećenja. Ukoliko su supstituirani, najčešće supstitucije su sa glasovima T i D. Javlja se kao posljedica oštećenja centralnog živčanog sustava.

ETACIZAM je poremećaj izgovora vokala E. Vokal E u ovom slučaju prelazi u vokal A. Ovakav poremećaj ukazuje na mogućnost postojanja oštećenja središnjeg živčanog sustava. Ovaj poremećaj nije čest.

TETIZAM je poremećaj izgovora kod kojeg dijete veliki broj suglasnika mijenja glasovima T ili D. Dijete poštuje pravilo zvučnosti pa zvučni suglasnici prelaze u D, a bezvučni u T.

U dobi od 5,5 godina dijete bi trebalo imati usvojene sve glasove.