Rana intervencija

Roditelji

Kad govorimo o ranoj intervenciji, bitno je prvo objasniti što znači sama sintagma rana intervencija. Rano ima dvojako značenje; intervencija u ranoj životnoj dobi i intervencija odmah po postavljanju dijagnoze.
Kao rješenje dvoznačnosti ovog termina  uvodi se pojam rana intervencija u djetinjstvu.  Rano u takvom pojmu označava razdoblje od rođenja do 6. godine života djeteta. Upravo taj dobni raspon razlikuje ranu intervenciju u djetinjstvu od rane intervencije koja se odnosi na pružanje podrške i pomoći odmah nakon uočavanja teškoća bez obzira na dob korisnika intervencije.
Rana intervencija u djetinjstvu primjenjuje se onda kada postoji mogućnost da bi određeni biološki čimbenici mogli imati negativne posljedice na razvoj djeteta. Usmjerena je prema djetetu, roditeljima, užoj i široj obitelji te zajednici. Roditeljima osigurava pristup potrebnim informacijama i podršku, a djetetu može pružiti potrebnu stimulaciju i interakciju s okolinom te smanjiti pojavu popratnih odstupanja.
Prema Eurylaid radnoj skupini (European Association For Early Childhood Intervention) postoji nekoliko multidisciplinarnih postupaka koji čine ranu intervenciju u djetinjstvu. To su:
1. Identifikacija ili prepoznavanje je promatranje najranijih mogućih pokazatelja rizičnog ili odstupajućeg razvoja.

  1. Detekcija ili otkrivanje sustavna je kontrola mogućih pokazatelja rizika ili odstupajućeg razvoja u cijeloj populaciji. Uključuje različite metode probira, a njen ishod nije postavljanje dijagnoze.
  2. Dijagnostika predstavlja utvrđivanje razvojne teškoće i njenih uzroka. Može slijediti nakon identifikacije pokazatelja odstupanja ili potencijalnog rizika.
  3. Uvježbavanje uključuje sve aktivnosti usmjerene na dijete i njegovu užu i širu okolinu kojima se osiguravaju povoljniji uvjeti za razvoj.
  4. Stručno usmjeravanje uključuje savjetovanje i educiranje roditelja i obitelji, počevši od samog procesa prepoznavanja, preko pružanja informacija i vještina za primjenu različitih aktivnosti do razumijevanja sudjelovanja u terapijskim postupcima.

Ranu intervenciju čini niz aktivnosti, službi i podrški nastalih u suradnji roditelja, skrbnika, logopeda i drugih stručnjaka koji su uključeni u praćenje razvoja djeteta.
 
Izvor:
Padovan, N., Kuvač Kraljević, J., Matić, A. (2015). Važnost prevencije i intervencije u logopedskom radu. Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama. Čakovec: ACT PRINTLAB.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)