Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/gorickik/mario/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Razvojna linija - Portal Logoped.hr
Naslovnica Razvojna linija

Razvojna linija

Razvojna linija
Doburedan jezično-govorni razvojSimptomi usporenog razvoja
0 - 3 mjsvoje raspoloženje izražava glasanjem, smijanjem i plakanjemne reagira na jake zvukove (npr. ne trza se na jake zvukove)
sluša glasove i druge zvukove
Doburedan jezično-govorni razvojSimptomi usporenog razvoja
3 - 9 mjigra se govornim organima (plazi jezik, guguće)ne smije se glasno
odgovara smijehom na ugodne glasove, a ljutnjom na neugodnene imitira glasove
6. - 9. mj. faza redupliciranog brbljanja (ba-ba … NIJE PRAVA RIJEČ! jer nema značenje)ne pokazuje zanimanje za zvučne igračke
8. - 9. faza neredupliciranog brbljanja (ba - ga)
Doburedan jezično-govorni razvojSimptomi usporenog razvoja
9 - 15 mj.razumije jednostavne upute i izvršava ih, npr. "daj loptu"siromašno brblja ili ne brblja uopće
razumije značenje više jednostavnih riječine odaziva se na svoje ime
javlja se prva riječ sa značenjemne prepoznaje raspoloženje u glasu odraslih
imitira nove zvukove i radnjene javlja se riječ sa značenjem!
pogledom traži imenovane predmetene uspostavlja kontakt očima sa sugovornikom
gestom, pokazivanjem ili vokalizacijom pokazuje što želi
maše pa - pa
odmahuje glavom u značenju "ne"
odguruje od sebe stvari koje ne želi
pruža ruke da ga se primi
miče se od nepoznatih osoba
reagira na svoje ime
Doburedan jezično-govorni razvojSimptomi usporenog razvoja
15 - 18 mj.govori od 5 do 20 riječi, riječi su uglavnom imenicene razumije "pa - pa" i ne govori
ponavlja riječi i raze kao "daj piti", "tata pa-pa"ne razumije ˝ne˝
intonacija brbljanja sliči na intonaciju rečenice (melodija)ne razumije geste i ne koristi ih (npr. pokazivanje rukom što želi)
traži "daj još"govori manje od 5 riječi
slijedi jednostavne upute, npr. "donesi loptu"ne razumije jednostavne upute i jednostavna pitanja
pokazuje što želi
pokazuje 1 do 3 dijela tijela
pokazuje 2 ili više predmeta na slikama
donosi stvari da ih pokaže drugima
protestira s ´´ne˝ i odmiče se
govori "pa -pa" i druge ritualne riječi
traži što želi vokalizacijom, pokazivanjem ili dodirivanjem
Doburedan jezično-govorni razvojSimptomi usporenog razvoja
18 mj. - 2 god.koristi oko 50 prepoznatljivih riječine slijedi i ne razumije jednostavne upute poput "dođi ovamo, donesi…"
može pokazati i imenovati svakodnevne predmetene kombinira dvije riječi u rečenicu
oponaša zvukove životinja ili ih imenujene imitira riječi i radnje odraslih
ponavlja riječi koje čujene pokazuje dijelove tijela na upit
kombinira dvije riječu u rečenicu kao npr. "Beba papa"nema početka kombinatoričke igre ( stavljanje dva predmeta u međusoban odnos) niti simboličke igre (igra pretvaranja - mama i tata, kuhanje …)
počinje koristiti glagole i pridjeve
koristi negacije: nema, ne
počinje koristiti zamjenicu "ja" i "ti"
zna pokazati najmanje pet dijelova tijela
razumije pitanja tko, gdje, što
na postavljeno pitanje odgovara adekvatno s "da" i "ne"
koristi jednu riječ ili kratke fraze za izražavanje emocija
Doburedan jezično-govorni razvojSimptomi usporenog razvoja
2 - 3 god.imenuje stvari svakodnevne uporabene odgovara na jednostavna pitanja
rečenica se sastoji od 2-3 riječine postavlja pitanja
postavlja jednostavna pitanjagovor je nerazumljiv ukućanima, osobito stranim osobama
odgovara na pitanja: tko, što, gdjene koristi jednostavne rečenice
osim imenica, glagola i pridjeva koristi zamjenice i priloge mjestane voli slušati priče, pjesmice
počinje koristiti prošlo i buduće vrijeme
sluša kratke priče
pridružuje iste boje
zna odnose: u, na, ispod, gore, dolje
zna veliko i malo
shvaća opasnosti
ima složene rutine dnevnih aktivnosti, npr. pripremu i odlazak na spavanje
ista slikovnice i imenuje slike
izražava emocije
privlači pažnju riječima
Doburedan jezično-govorni razvojSimptomi usporenog razvoja
3 - 4 god.koristi rečenicu od 3-4 riječirjeničk je siromašan
postavlja pitanja zašto, kada, što akone izgovara većinu glasova
koristi zamjeniceokolina ga ne razumije
povezano govori o stvarima koje su se dogodilene razumije dvostruke i trostruke upute
priča kraćef priče, komentira događanjane koristi govor za rješavanje problema
zna svoje ime, godine i spolnema interakcije s drugom djecom
odgovara na uputu koja uključuje tri radnje (npr idi u sobu, nađi loptu i donesi)
s 4 godine poznaje osnovne boje
prilagođava svoj govor kada razgovara s mlađima od sebe
"čita" slikovnice
zna igrati ulogu druge osobe i u igri
traži dopuštenje
objašnjava kada ga sugovornik ne razumije
Doburedan jezično-govorni razvojSimptomi usporenog razvoja
4 - 5 god.priča duge pričeima mali fond riječi koje koristi
odgovara adekvatno na pitanja koliko, kako …rečenica je jednostavne strukture
pita za značenje riječiprisutne su česte gramatičke pogreške
mehanički broji do 10, s pokazivanjem do 5izostavlja glasove
koristi rečenicu s 4-6 riječine razumije značenje riječi
koristi sve vrste riječi gramatički pravilnone poznaje boje
identificira dijelove koji nedostajune razumije i ne koristi prijedloge koji označavaju prostorne odnose
imenuje krug i trokutdijete se povlači i osamljuje, siromašna je interakcija s okolinom
Doburedan jezično-govorni razvojSimptomi usporenog razvoja
- 6 god.izgovor svih glasova je pravilanprisutne su greške u izgovoru glasova
koristi složene rečenice sa svim vrstama riječi gramatički pravilnoprisutne su gramatičke pogreške
ima koncept vremena danas, jučer, sutra, ujutro, navečerima teškoće u razumijevanju i uporabi pojedinih kategorija riječi kao npr. prijedloga (iznad, ispod, pored), riječi suprotnog značenja (široko - usko)
uviđa odnose, uzroke i posljedicene zna pjesmice, priče
prepoznaje i imenuje geometrijske oblikene sjeća se važnih događaja i ne može ih prepričati
prisutan je interes za slova, knjige
prepoznaje i imenuje brojke i slova
zna napisati svoje ime
zna da tekst reprezentira govorni jezik
Doburedan jezično-govorni razvojSimptomi usporenog razvoja
6 - 7 god.lako koristi složene rečenične strukturerječnik je siromašan
usvaja apstraktne pojmove poput ljubavi, mržnje, sreće, bogatstvarečenične strukture su jednostavne
imenuje dane u tjednune razumije apstraktne pojmove
pričanje priče uključuje događaje, teme i likovene razlikuje slova i brojke
govor potpuno prilagođava socijalnim situacijamanije usvojena glasovna svjesnost
vodi duge razgovoreteško pamti
usvojena je fonološka svjesnost: može izdvojiti prvi i zadnji glas u riječi, rastaviti riječ na glasove, spojiti glasove u smislenu cjelinu
uspostavlja se veza slovo - glas
poznaje slova, počinje čitati