Školska djeca

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-600″ transform=”transform-uppercase”]Usvojene predvještine[/minti_headline][minti_toggle title=”Svjesnost o tisku” open=”true”]

Da dijete zna kako se drži knjiga, okreće listove, zna što je prednja, a što stražnja strane knjige, što je početak, a što kraj priče, zna razliku između slike i teksta, da čitamo s lijeva na desno, da se tekst sastoji od rečenica, rečenice od riječi i riječi od slova.

[/minti_toggle][minti_toggle title=”Fonološka svjesnost”]

1. slogovno stapanje (ba-ba= baba)
2. raspoznavanje rime
3. slogovna raščlamba (baba= ba-ba)
4. proizvodnja rime
5. glasovno stapanje (b-a-b-a= baba)
6. glasovna raščlamba (baba= b-a-b-a)

[/minti_toggle][minti_toggle title=”Poznavanje slova”]Dijete bi do polaska u školu trebalo poznavati većinu velikih tiskanih slova te ponešto malih tiskanih slova.[/minti_toggle][minti_toggle title=”Grafomotorika”]

Pravilan hvat olovke – pinceta hvat (palac i kažiprst), sigurno povlačenje vodoravnih, okomitih i kosih crta, precrtavanje po modelu)

[/minti_toggle]

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-600″ transform=”transform-uppercase”]Koje teškoće se mogu pojaviti?[/minti_headline][minti_toggle title=”Disleksija” open=”true”]Disleksija je specifična teškoća učenja koja uglavnom pogađa razvoj pismenosti i jezične vještine.

[minti_button link=”http://logoped.hr/poremecaji-i-teskoce/specificne-teskoce-ucenja-disleksija-disgrafija-diskalkulija/” size=”medium” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-6″ icon=””]Više o disleksiji[/minti_button][/minti_toggle][minti_toggle title=”Disgrafija”]Disgrafija je teškoća učenja koja pogađa vještinu pisanja. Očituje se teškoćama u spellingu, lošem rukopisu i problemima oblikovanja misli u pisanoj formi.

[minti_button link=”http://logoped.hr/poremecaji-i-teskoce/specificne-teskoce-ucenja-disleksija-disgrafija-diskalkulija/” size=”medium” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-6″ icon=””]Više o disleksiji[/minti_button][/minti_toggle][minti_toggle title=”Diskalkulija”]Razvojna diskalkulija je specifična teškoća učenja koju obilježavaju problemi u usvajanju
temeljnih aritmetičkih vještina, obradi brojevnih veličina i točnom i fluentnom računanju.

[minti_button link=”http://logoped.hr/poremecaji-i-teskoce/specificne-teskoce-ucenja-disleksija-disgrafija-diskalkulija/” size=”medium” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-6″ icon=””]Više o  diskalkuliji[/minti_button][/minti_toggle]

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-600″ transform=”transform-uppercase”]Lista obilježja djece s mogućim specifičnim teškoćama učenja [/minti_headline][minti_toggle title=”Pažnja”]

 • Ima teškoća u održavanju pažnje pri obavljanju radnih zadataka ili u igri
 • Lako ga je omesti vanjskim utjecajima
 • Zaboravlja dnevne / rutinske aktivnosti
 • Ne prati upute i ne izvršava tražene aktivnosti ili školske dužnosti
 • Ne obraća pozornost na detalje i/ili čini pogreške u školskim aktivnostima ili radu
 • Neprestano gubi stvari koje su potrebne za obavljanje zadataka (npr. igračke, školskipribor, knjige, alate)
 • Ima teškoća organiziranja zadataka i aktivnosti
 • Odbija ili se nerado uključuje u aktivnosti koje zahtijevaju neprekidan mentalni napor

[/minti_toggle][minti_toggle title=” Socijalni i emocionalni aspekt”]

 • Ima problema s time kako podijeliti / izraziti osjećaje
 • Ne uvažava tuđa raspoloženja / osjećaje (npr., govori u krivo vrijeme)
 • Ima problema sa samokontrolom kad je frustriran
 • Ne može prepoznati zadirkivanje niti prikladno odgovoriti na zadirkivanje
 • Teško se pridružuje grupi i održava pozitivan društveni status u skupini vršnjaka
 • Teško prepoznaje ideju razgovora i odjeljuje detalje od bitnoga
 • Ima problema s pritiscima okoline, s osjećajem da može biti osramoćen, teško se nosi s izazovima
 • Može imati teškoće s postavljanjim realnih socijalnih ciljeva
 • Otežano vrednuje osobne socijalne vještine i izazove
 • Sumnja u vlastite sposobnosti i skloniji je smatrati da je uspjeh izvan njegova utjecaja, odnosno da je stvar sreće, a ne napornog rada

[/minti_toggle][minti_toggle title=”Ostalo”]

 • Zbunjenost pri određivanju smjera lijevo i desno
 • Loš osjećaj za smjer i teško nauči obrnuti pravac kretanja u istom prostoru
 • Lako se izgubi ili zbuni u nepoznatim okruženju
 • Teško prosuđuje brzinu i udaljenost (npr. kod nekih igara kao vožnja automobila i sl.)
 • Neorganiziran je i loše planira
 • Sporo uči nove igre i otežano rješava zagonetke
 • Ima teškoće slušanja i istovremenoga bilježenja
 • Nedosljedan je u izvođenju svakodnevnih zadataka i rutina
 • Otežano generalizira i primjenjuje vještine iz jedne situacije u drugu.

[/minti_toggle]