Smjernice za komunikaciju s malim djetetom oštećena sluha

Roditelji - novosti

U ranom djetinjstvu veliku pozornost treba posvetiti ranim socio-kognitivnim vještinama i razvojnim ponašanjima, a osobit naglasak potrebno je staviti na :

 • združivanje pažnje
 • praćenje pogleda
 • razvoj predjezičnih gesta
 • konverzacijske izmjene
 • imitacijsko učenje

U svim aktivnostima govor treba biti:

 • izražajan i pun afektivnosti
 • bogat varijacijama govornih vrednota jezika (naglasci, intonacija, pauze)
 • zanimljiv i poticajan za dijete
 • ispravan u lingvističkoj i fonetskoj strukturi
 • ostvaren u obliku dijaloga

Nadalje, komunikacijske potrebe djeteta oštećena sluha su iste kao i u čujuće djece, a jezik najbolje usvajaju u prirodnim situacijama u obiteljskom okruženju. Stoga je važna:

 1. Česta i pozitivna komunikacija
 • Potrebno je naglašavati facijalne ekspresije.
 • Upotrebljavati sva osjetila kako bi se prenijela poruka djetetu.
 • Činiti pokrete tijela, lica i ruku ispred djeteta.
 1. Slijediti djetetove potrebe
 • Zapažati što dijete gleda ili za što se zanima. Usmjeriti pažnju na ono što je u njegovom fokusu. Govoriti ili znakovati o tom objektu ili aktivnosti.
 • Obraćati pažnju na djetetove pokrete tijela, ruke i noge jer nam mogu pokazati kada dijete želi komunicirati.
 • Poštivati djetetovo pravo da prestane s igrom i komunikacijom. Ponekad dijete pogleda postrance ili počinje potestirati ukoliko je previše simulirano.
 • Nije potrebno svaki trenutak ispunjavati komunikacijom i igrom.
 1. Pomoći djetetu da vidi komunikaciju i jezika
 • Pokretati predmet (npr. igračku) ispred lica djeteta, a zatim prema vlastitom licu. Kada dijete opazi lice i predmet istovremeno u vidnom polju, komunikacija može početi.
 • Lupkanje predmeta više puta prije nego se počne govoriti o njemu.
 • Tapšanje djeteta kao metoda prizivanja pažnje i djetetovog pogleda.
 • Ponekad pričekati da dijete samo podigne pogled.
 1. Postepeno mijenanje komunikacijskih strategija- prijelaz na jezik
 • Kada dijete počinje pokazivati razumijevanje jezika, roditelji mogu početi upotrebljavati kratke rečenice.
 • Važno je veliki broj puta ponavljati riječi, znakove ili rečenice.
 • Koristiti ručnu abecedu (jednoručnu i dvoručnu).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)