Što (ne) činiti kada dijete muca?

Roditelji Roditelji - novosti Učitelji - novosti

Većina djece predškolske dobi ne govori u potpunosti tečno, već riječi produljuje i ponavlja, određene riječi umeće te čini stanke u govoru. Razdoblje kroz koje predškolska djeca prolaze pri učenju govora naziva se razdobljem normalne netečnosti.

No, neka djeca pogreške čine često i sustavno, one su specifične i vrlo upadljive. Netečnosti koje se zadržavaju duži vremenski period, specifične su obzirom na vrstu i dolaze uz popratne fizičke (tikovi, pokreti glave, tijela i udova) i fiziološke reakcije (crvenilo u obrazima, ubrzano disanje i sl.) mogu upućivati da se radi o poremećaju tečnosti govora mucanju.

Djetetova okolina često u najboljoj namjeri na njegove netečnosti reagira ispravljanjem, što zauzvrat kod djeteta izaziva osjećaj da s njegovim govorom nešto nije u redu. Što se dijete više trudi kontrolirati svoj govor, netečnosti postaju izraženije, a okolina pokazuje veće nezadovoljstvo. Često upravo ovdje započinje začarani krug u kojemu dijete ne zna kako i ne uspijeva kontrolirati vlastiti govor, a želi učiniti okolinu zadovoljnom.

Ako postoji zabrinutost da Vaše dijete muca, prvi savjet je uvijek- obratiti se logopedu. U međuvremenu, na djetetove netečnosti nemojte skretati preveliku pozornost, već podupirite i pohvaljujte tečan govor

Kako trenutno pomoći?

 1. Budite govorni uzor svom djetetu! Razgovarajte s njime polako i opušteno i potaknite ostale članove obitelji da čine isto. Nemojte govoriti neprirodno sporo, ali govorite bez žurbe i sa čestim pauzama.
 2. Izdvojite određeno vrijeme u danu (nekoliko minuta) kada ćete se u potpunosti posvetiti isključivo slušanju vlastitog djeteta, dok ono govori o čemu želi.
 3. Kada Vam se dijete obrati ili postavi pitanje, napravite kratku pauzu prije odgovora. Na taj način razgovor će teći manje užurbano i dijete neće imati osjećaj da mora žuriti sa odgovorom.
 4. Pokažite strpljenje i prihvaćanje u trenutcima kada se mucanje pojača.
 5. Umirite dijete kada se mucanje pojača, ako je ono uzrujano. Djelujte na način koji Vašem djetetu odgovara, npr. neka djeca bolje reagiraju na potporu riječima, dok druga na tjelesnu potporu (zagrljaj i sl.).

Mucanje se može pogoršati ako je osoba uzbuđena, umorna, pod stresom ili pak ako je pojačano svjesna sebe ili svog govora u nekoj situaciji; primjerice u razgovoru sa drugima. Odrasle osobe koje mucaju najčešće će uz vodstvo logopeda i psihologa raditi na tehnikama ublažavanja netečnosti u različitim situacijama. S druge strane, na mucanje u djece najveći utjecaj će uz logopeda imati roditelji, koji promjenom odnosa i načina komunikacije prema djetetu direktno djeluju na ublažavanje mucanja. U nastavku nudimo savjete za roditelje djece koja mucaju:

Što ne činiti kada Vaše dijete muca?

 • Požurivati dijeteda završi započetu misao
 • Prekidati dok govori
 • Dovršavati djetetove rečenice
 • Stalno poticati da govori brže i jasnije
 • Tražiti od djeteta da stane i počne ponovno govoriti, da se opusti, da uspori govor, da duboko udahne ili da pokuša ne mucati – ovi zahtjevi odmažu, a ne pomažu!
 • Često ga ispravljati, kritizirati ili pokušati mijenjati način na koji govori ili izgovara glasove ili riječ
 • Razgovarati s djetetom ubrzanim tempom
 • Tražiti od djeteta da govori, recitira ili čita pred gostima, susjedima, rodbinom,…

Što činiti kada Vaše dijete muca?

 • Govoriti sporije – razgovarajte bez žurbe i uz česte pauze.
 • Pažljivo slušati – usredotočite se na ono što dijete govori i dajte mu svoju pažnju (gledajte ga u oči!).
 • Smanjiti postavljanje pitanja – pokažite zainteresiranost za temu komentiranjem i postavljanjem pitanja, no pokušajte se suzdržati od „bombardiranja“ pitanjima
 • Kontrolirati komunikacijske izmjene – pomognite svim članovima obitelji da reguliraju „upadanje u riječ“. Djetetu će biti puno lakše razgovarati kada se komunikacija rjeđe prekida.
 • Graditi djetetovo samopouzdanje – pohvaljujte dijete na način da opišete što je ono dobro napravilo te dajte pohvale koje nisu samo vezane uz govor (npr. „Super si izgradio tu kuću od legića. Bravo!“).
 • Eliminirati pozadinsku buku – svakodnevno odvojite nekoliko tihih minuta u kojima ćete se u potpunosti posvetiti svom djetetu, bez pozadinske buke televizije, tableta ili mobitela.
 • Primijeniti uobičajena pravila – ne mijenjajte stav i odnos prema djetetu (ni na lošije ni na bolje). Važno je da dijete razumije da ga doživljavate jednako muca li ono ili ne.

Drugi tjedan u svibnju obilježavamo kao „National Stuttering Awareness Week“ (NSAW), to jest „Tjedan svjesnosti o mucanju“. Detaljnije informacije o specifičnostima poremećaja tečnosti govora u djece, pročitajte u članku na našem blogu na temu „Mucanje kod djece“ (Mucanje kod djece – Portal Logoped.hr), a savjete iz prve ruke osoba koje mucaju pročitajte u članku „Komentari s kojima se susreću osobe koje mucaju“ (Komentari s kojima se susreću osobe koje mucaju – Portal Logoped.hr).

Literatura:

*Leko Krhen, A., Moharić, T. I Vukelić, N. (2017). Savjeti za razgovor s osobom koja muca. Savjeti za razgovor s osobom koja muca (unizg.hr).  [Pristupljeno 11.5.2023.].

Vujić, S. (2022). Udruga „Hinko Freund“. Adiva Plus: Zablude o mucanju i savjeti za roditelje: znate li što trebate činiti, a što ne? Zablude o mucanju i savjeti za roditelje: što trebate činiti, a što ne? (adiva.hr). [Pristupljeno 11.5.2023.].

*savjeti preuzeti i prevedeni sa stranice Stuttering Foundation of America.