Dvojezičnost – vodič za roditelje

Dvojezičnost, ili bilingvizam, je kada pojedinac govori ili koristi dva jezika. Ako dijete dva jezika usvaja istovremeno i od rođenja, govorimo o simultanoj dvojezičnosti. Nasuprot tome, ako drugim jezikom počinje ovladavati tek nakon usvajanja materinskog, govorimo o sukcesivnoj dvojezičnosti. Broj djece koja usvajaju i koriste više od jednog jezika godinama raste. Neka djeca jedan jezik…

Nastavi čitati