Kako intervenirati kod novorođenačke disfagije? Lipanj, međunarodni mjesec disfagija

Zahvaljujući napretku medicine i tehnologije stope novorođenačke smrtnosti nikad nisu bile niže. Ipak, prijevremeno rođene bebe zahtijevaju liječničko praćenje nakon rođenja, a jedan od problema koji se kod njih može javiti jesu teškoće oralnog hranjenja. Povodom mjeseca svjesnosti o disfagijama, u lipnju pišemo o logopedskoj temi kojoj treba pridati više pažnje – intervenciji kod pedijatrijskih…

Nastavi čitati