Selektivni mutizam

Selektivni mutizam je poremećaj poznat već dugi niz godina, ali je kroz povijest bio različito terminološki svrstavan. Dijagnosticira se najčešće u djetinjstvu i prema tome je bio svrstan u grupu poremećaja  koji se obično prvi put dijagnosticiraju u dojenačkoj dobi, djetinjstvu ili adolescenciji sve dok 2013. nije određen kao anksiozni poremećaj. Ni danas nije u…

Nastavi čitati