Kolumna Autizam i MI

Škola, obveze i autizam – naši izazovi

Prošle su četiri godine kako živimo autizam. Najčešća fraza proteklih godina „do škole će naučiti/ćemo vidjeti gdje smo/mora znati/mora moći …“ samo je ovisno o situaciji i razgovoru mijenjala oblik. Jedino je uvijek bio prisutan početak „do škole“. Odredili smo školu kao nekakvu magičnu granicu i u mojim nadanjima do škole se trebalo dogoditi čudo…

Nastavi čitati

Pomoćnici u nastavi – uloge, odgovornosti i smjernice za rad s učenicima

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj…

Nastavi čitati