Usvajanje znakovnog jezika

Psiholingvističkim se istraživanjima, na području usvajanja znakovnog jezika u gluhe djece gluhih roditelja, došlo do spoznaja da je proces usvajanja znakovnog jezika usporediv i vrlo sličan usvajanju govornog jezika kod čujuće djece. U usvajanju znakovnog jezika, gluhe bebe prolaze kroz iste faze, istim redoslijedom, u isto vrijeme i s istim tipičnim obilježjima, kao i čujuća…

Nastavi čitati

Znakovni jezik – jezik zajednice Gluhih

Jezik je sustav dogovorenih simbola i pravila koji se koristi za međusobnu komunikaciju i razmjenu informacija. Lingvistika je znanost o jeziku. Svaki humani jezik obuhvaća pet različitih sastavnica koje uređuju jezičnu strukturu i utvrđuju pravila jezične ekspresije. Te sastavnice su fonologija, morfologija, sintaksa, semantika i pragmatika. Fonologija, morfologija i sintaksa čine gramatiku jezika. Znakovni jezici su pravi,…

Nastavi čitati

Informiranost o znakovnom jeziku i gluhoći – najčešće zablude

Međunarodni tjedan gluhih i nagluhih osoba obilježava se zadnju nedjelju u mjesecu rujnu, a utemeljila ga je 1958. godine Svjetska federacija gluhih (World Federation of the Deaf). Povodom ovogodišnjeg Međunarodnog tjedna gluhih i nagluhih osoba, započeti ćemo s ciklusom članaka o znakovnom jeziku i kulturi Gluhih. Prvi članak otvoriti ćemo s tematikom informiranosti o znakovnom…

Nastavi čitati