Učenje čitanja i pisanja – uvođenje abecede kroz igru

Disleksija i disgrafija Logopedi - novosti Odgojitelji Roditelji - novosti Učitelji - novosti

Poznavanje abecede – imenovanje i prepoznavanje slova te abecednog reda- daje djetetu vrijedno oruđe koje mu pomaže u učenju čitanja, analize riječi prilikom pisanja, ali i u organiziranju i pronalaženju informacija (rječnici, imenici i slično).
Prije učenja same abecede preporučujemo učenje globalnog čitanja čestih riječi, kao što je opisano u članku Učenje čitanja i pisanja- uvođenje imena članova obitelji  ( https://logoped.hr/ucenje-citanja-pisanja-uvodenje-imena-clanova-obitelji/  ) .
Kada Vaše dijete „pročita“ nekoliko riječi često je dobar trenutak za uvođenje abecede. Ponekad, ukoliko se učenju abecede pristupi kao prvoj stepenici u učenju čitanja i pisanja, neka djeca iskazuju teškoće u povezivanju slova i glasova. Za njih slova predstavljaju samo čudne, besmislene simbole. Zbog toga nisu ni motivirani za učenje abeceda, a kasnije ni samog čitanja.
U ovom kratkom članku opisati ćemo kako sistematično podučavati abecedu, počevši sa prvim slovima riječi koje dijete već globalno čita (MAMA, TATA, IVO, ANA).
Za početak preporučujemo izraditi vlastitu slovaricu u kojoj ćete, umjesto uobičajenog radosljeda grafema (slova) ABC , vi određivati redoslijed. Tako će se među prvim slovima usvajati M, T, I , A obzirom da pretpostavljamo kako je riječi s tim početnim slovom dijete već usvojilo. U ovoj fazi očekujemo da dijete povezuje, odabire i imenuje velika i mala slova (gore navedena) koristeći svoju slovaricu. Na svakoj stranici napišite veliko i malo slovo koje dijete usvaja, a ispod njega napišite nekoliko riječi za koje vaše dijete zna da započinju tim slovom (npr. A-ANA, AVION). Također, izradite i papirnate kartice sa slovima koje dijete usvaja, kako bi ih moglo povezivati i lijepiti u slovaricu. Kada dijete započne usvajati i prepoznavati slova, proširujte svoj rječnik novim slovima. Preporučujem poučavanje malih i velikih slova zajedno, tako da dijete nauči koja slova dolaze u parovima iako izgledaju različito (np. Aa, Bb, Dd,…). Kada otvorite slovaricu prvo razgovarajte s djetetom. Pokažite slovo i kažite „Ovdje je slovo A kao Ana. Ana ima dva A, veliko A i malo a“. Budite kreativni, izrezujte slova iz novina, kataloga, napravite ih od kolaža, u boji, različitih formata te kroz igru poučavajte dijete.
Kada dijete usvoji veći broj slova, napravite vlastiti memori u kojem će parove činiti parovi velikih i malih slova. Na taj način, djeca će generalizirati naučeno kroz igru.
Također, možete učiti slova i preko kuglanja. Napunite nekoliko boca vodom te na svaku od njih zalijepite jedno slovo. Od djeteta tražite da baci kuglu ili loptu prema bocama s vodom. Kada sruši bocu, zatražite dijete da imenuje slovo koje se nalazilo na njoj te nabroji riječi koje započinju istim slovom.
Na sličan način možete igrati i košarku tako što ćete na plastične čaše ili košare nalijepiti slova te tražiti od djeteta da imenuje slovo koje piše na košari/čaši u koju je ubacio lopticu.
 
Također, postoji nekoliko aplikacija koje su razvijene s ciljem lakšeg usvajanja slova, a to su:
SLOVARICA  http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-aplikacije/apple-ios-aplikacije/slovarica
GLASKALICA http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-aplikacije/android-aplikacije/glaskalica
PAMTILICA http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-aplikacije/apple-ios-aplikacije/pamtilica
SUNČICA https://play.google.com/store/apps/details?id=air.a32bita.sun.slov.hr&hl=hr
 
 
Ovo je samo nekoliko primjera koji vam mogu pomoći u poduci djece. Naravno, postoji bezbroj načina na koji je to moguće izvesti. Budite kreativni u radu i podučavajte djecu kroz igru jer oni tako najbolje i najbrže uče.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)