Potpomognuta komunikacija –  Što je to?

Komunikacijom smatramo svaku poruku koja se šalje i prima. Svaka poruka šalje se nekim komunikacijskim sredstvom, najčešće je to govor, ali može biti i pisana poruka, znakovi na cesti, nečiji izraz lica ili ton govora.. Ako dijete ili osoba ima poteškoće s komunikacijom ili nema dobro razvijena komunikacijska sredstva može svoje potrebe ispuniti preko različitih…

Nastavi čitati

Razlike između artikulacijskih i fonoloških poremećaja

Autorice: Anđela Bučević i Ana-Marija Dragičević Sigurno ste se do sada susreli s djetetom koje krivo izgovara pojedini glas, pa je tako ŠUMA bila TUMA, a MAŠNA – MAĆNA. Međutim, jeste li ikada primijetili dijete koje nesustavno (”bez pravila”) griješi u izgovoru nekog glasa? Primjerice, riječ ZVONO izgovara kao SVONO, ali riječ KOZA izgovara pravilno….

Nastavi čitati

Kako poučavati djecu sa specifičnim teškoćama učenja?- 2. dio

Specifične teškoće učenja su disleksija, disgrafija i diskalkulija. Učenici sa specifičnim teškoćama učenja pokazuju teškoće u jednom ili više područja, a to mogu biti pažnja, shvaćanje, obrada, pamćenje, komunikacija, čitanje, pisanje, računanje, koordinacija, socijalnoj kompetencija, emocionalno sazrijevanje. Bitno je naglasiti kako su kod ovakvih učenika isključeni problemi učenja koji su primarno rezultat vidnih, slušnih, motoričkih…

Nastavi čitati

Orijentacija u vremenu i prostoru – zašto nam je bitna?

Autorice članka i popratnih zadataka: Sanja Lanc i Maja Vincek Slunjski Naš život događa se u nekom vremenu i prostoru. Je li možda Vaše dijete brojilo koliko dana ima do blagdana ili koliko traju zimski praznici? Imate li nekog prijatelja koji vozeći auto skrene u pogrešnu ulicu jer nije dobro razumio uputu da na drugom…

Nastavi čitati

Učenje čitanja i pisanja – uvođenje abecede kroz igru

Poznavanje abecede – imenovanje i prepoznavanje slova te abecednog reda- daje djetetu vrijedno oruđe koje mu pomaže u učenju čitanja, analize riječi prilikom pisanja, ali i u organiziranju i pronalaženju informacija (rječnici, imenici i slično). Prije učenja same abecede preporučujemo učenje globalnog čitanja čestih riječi, kao što je opisano u članku Učenje čitanja i pisanja-…

Nastavi čitati

Kako poučavati djecu sa specifičnim teškoćama učenja? – 1. dio

Na samom početku bitno je definirati što su to specifične teškoće učenja.  Specifične teškoće učenja su disleksija, disgrafija i diskalkulija. Manifestacije kod specifičnih teškoća učenja vidljive u jednom ili više područja, a to mogu biti pažnja, shvaćanje, obrada, pamćenje, komunikacija, čitanje, pisanje, računanje, koordinacija, socijalnoj kompetencija, emocionalno sazrijevanje. Također, bitno je naglasiti kako su kod…

Nastavi čitati

Kako poučavati djecu sa specifičnim teškoćama učenja? – 1. dio

Na samom početku bitno je definirati što su to specifične teškoće učenja.  Specifične teškoće učenja su disleksija, disgrafija i diskalkulija. Manifestacije kod specifičnih teškoća učenja vidljive u jednom ili više područja, a to mogu biti pažnja, shvaćanje, obrada, pamćenje, komunikacija, čitanje, pisanje, računanje, koordinacija, socijalnoj kompetencija, emocionalno sazrijevanje. Također, bitno je naglasiti kako su kod…

Nastavi čitati

Kako poučavati djecu sa specifičnim teškoćama učenja?- 2. dio

Specifične teškoće učenja su disleksija, disgrafija i diskalkulija. Učenici sa specifičnim teškoćama učenja pokazuju teškoće u jednom ili više područja, a to mogu biti pažnja, shvaćanje, obrada, pamćenje, komunikacija, čitanje, pisanje, računanje, koordinacija, socijalnoj kompetencija, emocionalno sazrijevanje. Bitno je naglasiti kako su kod ovakvih učenika isključeni problemi učenja koji su primarno rezultat vidnih, slušnih, motoričkih…

Nastavi čitati

Selektivni mutizam

Selektivni mutizam je poremećaj poznat već dugi niz godina, ali je kroz povijest bio različito terminološki svrstavan. Dijagnosticira se najčešće u djetinjstvu i prema tome je bio svrstan u grupu poremećaja  koji se obično prvi put dijagnosticiraju u dojenačkoj dobi, djetinjstvu ili adolescenciji sve dok 2013. nije određen kao anksiozni poremećaj. Ni danas nije u…

Nastavi čitati